IJsclub D.E.S. Hellouw

Nieuws

Laatste nieuws

IJsclub D.E.S. 100 jaar

IJsclub D.E.S. 100 jaar

Hallo Allemaal Honderd jaar geleden op 20-12-1923 waren er enkele inwoners van Hellouw die meenden een ijsclub op te richten een bijeenkomst werd belegt in toenmalige café Donker en de vereniging Door Eendracht Sterk was een feit. Kijk ook eens op de site onder het kopje nieuws De honderd jaar hebben we niet alleen te […]

LEES MEER

Algemene ledenvergadering 2022

Deze is op 24-11-2022 om 20.00 uur in clubgebouw DES  Paalgraaf 14 Agenda    1 Opening    2 Mededelingen en ingekomen stukken    3 Verslag vorige vergadering en jaarverslag    4 Verslag Penningmeester    5 Verslag kascontrole en verlening de charge    6 Bestuursverkiezing Aftr. en herkiesbaar       Penm E. Wigmans       Best. […]

LEES MEER

IJsclub Door Eendracht Sterk

IJsclub Door Eendracht Sterk

Dick Hak namens Historische Vereniging “Den Ouden Dijk” Herwijnen. De ijsclub “Door Eendracht Sterk” (DES) is de oudste nog bestaande vereniging van Hellouw en de geschiedenis ervan is nooit beschreven. De Oranjevereniging Juliana werd in 1936 en voetbalvereniging ASH in 1946 opgericht. Over beide verenigingen is het nodige geschreven, dus wordt het de hoogste tijd […]

LEES MEER

Schaatsen februari 2021

Eindelijk na een paar jaar hadden we echt winter met vorst, sneeuw en ijs, alleen niet in de juiste volgorde voor ons. Eerst wat vorst maar toen de sneeuw welke als een deken over het ijs lag. Voorzichtig konden wij wel het ijs op maar niet met de sneeuwschuif. Maar er bestaat tegenwoordig een buurt […]

LEES MEER

Schaatsliefhebbers

Schaatsliefhebbers

Het is winter, het gaat sneeuwen, het gaat vriezen en we hebben Corona Vier gebeurtenissen die bij een ijsclub een grote rol spelen waarvan er twee uitspringen. Dat het gaat vriezen is alleen toe te juichen maar, als er vooral aan het begin van de vorst een laag sneeuw valt is dat een probleem omdat […]

LEES MEER

Nieuwsbrief oktober 2020

Aan de inwoners van Rivierenland, In Hellouw lig, zoals een aantal van jullie misschien wel weten, al ruim 40 jaar een officiële 400 meter natuurijsbaan. Deze baan is in de jaren 60 aangelegd door ijsvereniging DOOR EENDRACHT STERK (D.E.S.), een vereniging die dit jaar maar liefst 97 jaar bestaat. Enkele jaren na de aanleg van […]

LEES MEER

Nieuwsbrief oktober 2020
Algemene ledenvergadering ijsclub DES Hellouw

Algemene ledenvergadering ijsclub DES Hellouw

Deze vergadering zal plaats vinden op 25 november 2019 aanvang 20.00 uur in het clubgebouw Paalgraaf 14 te Hellouw. AGENDA 01 Opening 02 Ingekomen stukken 03 Notulen vorige ledenvergadering 04 Jaarverslag 05 Financieel verslag penningmeester 06 Verslag kascontrole 07 Verkiezing kascontrole 08 Bestuursverkiezing aftredend en herkiesbaar Goof van Burk en Han Wijtmans, vacature 09 Pauze […]

LEES MEER

Vorming van ijs is een complex proces

Wanneer een vorstperiode wordt aangekondigd gaan de harten van schaats- en winterliefhebbers sneller kloppen. Het is echter goed om te weten dat de vorming van ijs een complex proces is en afhankelijk zal zijn van verschillende factoren. Zo is onder meer de diepte van water en de stroming bepalend hoe snel water bevriest en speelt […]

LEES MEER

Vorming van ijs is een complex proces