Contributie

 

Contributie regeling

Vastgesteld op ledenvergadering 30-11-2015

 

Contributie per jaar

Volwassenen  (vanaf 16 jaar)  € 6,= p.p

Jeugd  van 13 t/m 15 jr. € 5, =

De entree tijdens een ijsperiode bedraagt € 3,= per dagdeel

Wil men tijdens een ijsperiode lid worden gelden aangepaste tarieven

Volwassenen wordt € 10,= p.p

Jeugd van 13 t/m 15 jr € 7,=

De leden in Hellouw worden in de maand oktober of november thuis bezocht.

Leden buiten Hellouw ontvangen in de maand oktober een uitnodiging per brief of mail om de contributie over te maken  welke tijdig voldaan moet zijn. Voor porto, enz. wordt per uitnodiging  een vergoeding berekend.

Wanneer een lid bedankt of buiten Hellouw niet tijdig betaald en hij/zij wil(len) weer lid worden zal het bestuur conform de uitspraak van de ledenvergadering dubbele contributie innen.

Wil men lid worden, voor een eventuele ijsperiode begint, kan dat door overmaking van het bedrag op.

NL66 INGB 0001975207 t.n.v. penningmeester ijsver DES Hellouw onder vermelding naam en adres.

 

Sponsors

Een overzicht van enkele sponsoren van IJsclub DES: