Schaatsliefhebbers

Het is winter, het gaat sneeuwen, het gaat vriezen en we hebben Corona

Vier gebeurtenissen die bij een ijsclub een grote rol spelen waarvan er twee uitspringen.

Dat het gaat vriezen is alleen toe te juichen maar, als er vooral aan het begin van de vorst een laag sneeuw valt is dat een probleem omdat dit als een deken werkt waaronder het nauwelijks vriest.

Dan hebben we de Corona, die overvleugelt alles. Toch hebben wij als bestuur de intentie om alles klaar te maken voor een aangepaste ijsperiode. Samen kunnen we dat zodat vooral de jeugd nog kan genieten.

In verband met de Corona zal de baan alleen voor de leden en hun kinderen open gaan. Alle bepalingen en adviezen van de gemeente en RIVM zijn bepalend (Let op deze kunnen snel wijzigen).

Hieronder de huidige maatregelen zoals ze nu door het RIVM en de gemeente zijn opgesteld.

Regels voor op en langs de ijsbaan

▪ Bij klachten blijft u thuis.
▪ Volwassenen mogen in groepjes van maximaal 2 personen schaatsen (huishoudens uitgezonderd), waarbij vooraf gereserveerd moet worden.
▪ Het reserveren vindt plaats als U het terrein betreed door het invullen van uw naam en telefoonnummer.
▪ Volwassenen moeten altijd minimaal 1,5 meter afstand houden.
▪ Het is mogelijk om met meerdere groepen van maximaal 2 personen, of met meerdere huishoudens, tegelijk op een ijsbaan te schaatsen.
▪ Kinderen tot en met 17 jaar mogen wel met grotere groepen tegelijk schaatsen.
▪ Groepslessen, trainingen of toertochten mogen niet plaatsvinden.
▪ Wedstrijden zijn verboden.
▪ Toeschouwers langs de ijsbaan zijn niet toegestaan.
▪ Kleedkamers en douches, indien van toepassing, blijven dicht.
▪ De gemeente kan overwegen alleen schaatsen door minderjarigen toe te staan, indien de organisatie niet aannemelijk kan maken dat de regels voor volwassenen nageleefd kunnen worden.
▪ De ijsbaan sluit om 20:00 ivm de avondklok, zodat iedereen de kans krijgt op tijd thuis te zijn.
▪ Indien nodig zal de gemeente ter plekke handhaven.

Afhalen van koffie en of chocomel is mogelijk.

Een ieder is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de regels. Het bestuur is hier nimmer voor aansprakelijk, maar houdt wel toezicht en kan deelnemers verwijderen van het terrein.

Als een ieder hieraan meewerkt wordt het toch nog een leuke en veilige winter.

Namens Het bestuur van ijsclub DES

Kijk op deze site voor eventuele opening van de baan.

Leave a comment