Nieuwsbrief oktober 2020

Aan de inwoners van Rivierenland,

In Hellouw lig, zoals een aantal van jullie misschien wel weten, al ruim 40 jaar een officiële 400 meter natuurijsbaan. Deze baan is in de jaren 60 aangelegd door ijsvereniging DOOR EENDRACHT STERK (D.E.S.), een vereniging die dit jaar maar liefst 97 jaar bestaat. Enkele jaren na de aanleg van de baan is door D.E.S. een stenen clubgebouw gerealiseerd dat tot op heden in de zomer door verschillende andere verenigingen en organisaties gebruikt wordt. In ijsperiodes wordt de ijsbaan altijd met veel enthousiasme en toewijding verzorgt door het bestuur en andere vrijwilligers. De kwaliteit van het ijs van vereniging D.E.S. , naast de gemoedelijkheid en de gezelligheid, wordt dan ook geroemd door de bezoekers.

Een natuurijsbaan is natuurlijk volledig afhankelijk van de grillen van Koning Winter. Met andere woorden: zonder vorst, als er dus niet geschaatst kan worden, mist de vereniging een groot deel van het inkomen. In de jaren zonder vorst en ijs is de vereniging volledig afhankelijk van het geld dat binnenkomt via de contributie van leden en activiteiten zoals de bingo, de kaartavonden en verhuur van het clubgebouw. Deze activiteiten hebben helaas dit jaar door het Corona-virus bijna niet plaats kunnen vinden waardoor D.E.S. een groot deel van haar inkomsten misloopt. Daarnaast is het aantal leden in een aantal jaren ook flink terug gelopen, mede door de vergrijzing van de dorpen. Gelukkig zien we de laatste tijd een verandering in die trend waarbij er steeds meer jongeren weer in de dorpen van het Rivierengebied komen wonen. Het zou natuurlijk geweldig zijn als ook deze jongeren ons zouden willen steunen door lid te worden van onze prachtige vereniging. Normaal gesproken zouden we persoonlijk langs willen komen om u te interesseren voor dit lidmaatschap maar helaas is dat vanwege de situatie rondom Corona nu niet mogelijk. Wilt u ons helpen onze mooie vereniging in stand te houden?

Voor het geld hoeft u het zeker niet te laten, het lidmaatschap kost per persoon € 5,=, samen met uw partner bent u € 10,= kwijt. Kinderen tot en met 12 zijn gratis. Kinderen vanaf 13 tot en met 16 jaar betalen ook € 3,=  per persoon. Woont u buiten Hellouw dan wordt er een kleine onkostenvergoeding gevraagd € 2 voor het opsturen van uw jaarlijkse betalingsherinnering. Wordt u in een ijsperiode lid dan zijn wij helaas genoodzaakt om bovenop bovenstaande bedragen € 5,= extra toe te voegen.

U kunt lid worden door overmaking van het voor u geldende bedrag op nr. NL 66 INGB 0001975207 ten name van IJsver DES, indien mogelijk  graag voor 15 november 2020. (Het winterseizoen van DES loopt van 15 nov. tot 15 maart) Wilt u hierbij uw naam, adres en woonplaats vermelden? Uw lidmaatschapskaart krijgt u dan in de brievenbus of ligt op de ijsbaan klaar tijdens een ijsperiode. Kijk ook eens op onze website: www.ijsclubdes.nl

We hopen op een heel mooi schaatsjaar en dat we u snel mogen ontmoeten op onze baan!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van ijsvereniging D.E.S.

Leave a comment