IJsclub D.E.S. Hellouw

Maand: november 2019

Algemene ledenvergadering ijsclub DES Hellouw

Algemene ledenvergadering ijsclub DES Hellouw

Deze vergadering zal plaats vinden op 25 november 2019 aanvang 20.00 uur in het clubgebouw Paalgraaf 14 te Hellouw. AGENDA 01 Opening 02 Ingekomen stukken 03 Notulen vorige ledenvergadering 04 Jaarverslag 05 Financieel verslag penningmeester 06 Verslag kascontrole 07 Verkiezing kascontrole 08 Bestuursverkiezing aftredend en herkiesbaar Goof van Burk en Han Wijtmans, vacature 09 Pauze […]

LEES MEER