IJsclub D.E.S. Hellouw

Jaar: 2019

Algemene ledenvergadering ijsclub DES Hellouw

Algemene ledenvergadering ijsclub DES Hellouw

Deze vergadering zal plaats vinden op 25 november 2019 aanvang 20.00 uur in het clubgebouw Paalgraaf 14 te Hellouw. AGENDA 01 Opening 02 Ingekomen stukken 03 Notulen vorige ledenvergadering 04 Jaarverslag 05 Financieel verslag penningmeester 06 Verslag kascontrole 07 Verkiezing kascontrole 08 Bestuursverkiezing aftredend en herkiesbaar Goof van Burk en Han Wijtmans, vacature 09 Pauze […]

LEES MEER

Vorming van ijs is een complex proces

Wanneer een vorstperiode wordt aangekondigd gaan de harten van schaats- en winterliefhebbers sneller kloppen. Het is echter goed om te weten dat de vorming van ijs een complex proces is en afhankelijk zal zijn van verschillende factoren. Zo is onder meer de diepte van water en de stroming bepalend hoe snel water bevriest en speelt […]

LEES MEER

Vorming van ijs is een complex proces