IJsclub D.E.S. Hellouw

Maand: november 2022

Algemene ledenvergadering 2022

Deze is op 24-11-2022 om 20.00 uur in clubgebouw DESĀ  Paalgraaf 14 Agenda    1 Opening    2 Mededelingen en ingekomen stukken    3 Verslag vorige vergadering en jaarverslag    4 Verslag Penningmeester    5 Verslag kascontrole en verlening de charge    6 Bestuursverkiezing Aftr. en herkiesbaar       Penm E. Wigmans       Best. […]

LEES MEER